Välkommen till Recotech

Precis som hos oss människor har maskinens olika delar egenskaper som gör att de arbetar olika bra tillsammans. På Recotech arbetar vi med tillverkning och förädling av dessa egenskaper för att våra komponenter skall få en så lång livslängd som möjligt. 


Recotech tillverkar, förädlar och reparerar komponenter, i första hand för gas- och ångturbiner, men även för kraft-, process- och spårtrafiksindustrier. Vår verksamhet har vuxit fram ur flygmotorindustrin där hållbarhet, funktion och samverkan är A och O.

Våra medarbetare har specialistkompetens inom tillverknings- och reparationsteknik, underhållsmetodik samt diagnostik. Våra huvudprocesser sträcker sig från termisk sprutning och vakuumlödning till svetsning, maskinbearbetning och värmebehandling.

 

Nyheter

  • Erfaren värmebehandlingsoperatör
    Är du redo för nya utmaningar? Recotech växer igen och vi söker nu nya medarbetare.…
    Skrivet den 2020-04-16 12:15
  • Erfaren CNC-operatör
    Är du redo för nya utmaningar? Recotech växer igen och vi söker nu nya medarbetare.…
    Skrivet den 2020-04-16 12:13

prbottom_new

Parts Repair

Inom Recotech AB reparerar komponenter som främst används i kraftverk, tillverknings- och processindustrin samt spårtrafik. I vår verkstad finns specialister inom reparationsteknik, underhållsarbete och diagnostik.

Genom att noga välja rätt material och reparationsmetod, ökar vi livslängden på nuvarande komponenter och genomför även kompletta reparationsarbeten.

tcbottom_new

Turbine Components

Som en del av Recotech AB producerar komponenter och detaljer för gasturbiner med hjälp av tillverknings- och underhållsteknik som tidigare endast varit tillgängliga inom flygmotorindustrin.

Tack vare mer än 30 års erfarenhet av tillverkning inom högtemperaturområdet, erbjuder vi högkvalitativa komponenter med ökad livslängd samt stöd och kunskap för dina forsknings- och utvecklingsprocesser.

gsebottom_new

Ground Support Equipment

GSE Partners AB är specialiserade inom prototypframtagning och utför småskalig serietillverkning av civila och militära applikationer.

Våra kostnadseffektiva, högkvalitativa produktlösningar innefattar även modifieringar, anpassning och dokumentation från prototyp till färdig produkt.

aerospace

Aerospace Services

Recotech AB samarbetar med en godkänd EASA Part-145 verkstad för att utföra cerifierade flygreparationer med hjälp av vår gedigna erfarenhet inom termisk prutning, vakumlödning, svetsning och CNC-bearbetning.

Vi har full kapacitet för att genomföra reparations och översynsarbeten på flygande komponenter och on-wing repair.